Navigation:  Kreslit >

Kresli svahování

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

clip0092

Kreslení svahových čar. Názvy ovládacích prvků ve formuláři funkce nepotřebují další komentář, vše by mělo být jasné z názvů ovládácích prvků.