Navigation:  Základní postupy > Práce s body >

Kreslení bodů

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

V některých případech je výhodnější určit polohu bodu graficky než samotným výpočtem. Občas se například nějaká kresba zkonstruuje přímo v grafické části ručně a pak je třeba uložit souřadnice lomových bodů do seznamu pro jejich vytýčení v terénu. K tomu slouží příkaz Kresli bod.

Pro přesné umisťování bodů na konce čar, případně jejich průsečíky, je nuné použít Režim dochytávání. Pro případ umisťování bodů na konce čar  je výhodné mít zaplý přepínač Zobrazovat pomocné kontrolní body prvků výkresu v Pohled - nastavení.

Samozřejmě, že z grafických dat nejde získat všechny údaje pro seznam. Proto se při spuštění příkazu pro kreslení bodu objeví dialog, kde lze zbývající údaje doplnit.

 

clip0006

Bod se vloží do seznamu ihned po kliknutí myší, takže všechny údaje o bodu musí být v dialogu vyplněny před kliknutím myší. Údaje třída přesnosti/kvalita a charakteristika se přebírají z globálního nastavení ve výpočetní části. V případě, že je zaškrtnut přepínač Potvrzovat vložení, se bod neuloží hned po prvním kliknutí myší, ale až po druhém kliknutí. Přerušení ukládání po prvním kliknutí má umožnit uživateli kontrolu dochycení. Uložení bodu do seznamu souřadnic nelze totiž jednoduše opravit prostředním tlačítkem myši, jako při kreslení ostatních grafických prvků.

Souřadnice Y a X nelze přímo měnit v dialogu Umístit bod, ale lze využít funkce Nastav bod. Změna čísla náčrtu v dialogu Umístit bod se projeví i ve výpočetní části.

Kreslený bod se vždy zároveň ukládá do seznamu souřadnic.