Navigation:  Soubor >

Tisk

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Po spuštění funkce se otevře dialog Tisk HPGL (HP-GL viz Tisk kresby). V tomto dialogu se nastavuje vše potřebné pro tisk.

Po nastavení všech parametrů se po stisknutí tlačítka Tisk provede výběr tiskové oblasti nastaveným způsobem, viz Výběry kresby pro tisk a program provede samotný výstup tak, jak byl nastaven.

Opakované výstupy stejného místa s naprosto shodnou přesností lze zajistit pomocí tisku přes plotboxy, viz Kresli plotbox.

Viz také:

Kresli plotbox

Velikost papíru v tiskárně versus velikost papíru v GEUSu

Velikost papíru versus velikost potisknutelné plochy

Ovládání "Náhledu tisku"