Navigation:  Body >

Výběr prvků na vybraných bodech...

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Funkce provede výběr prvků, které jsou navázány na vybrané body. Tedy mají nastavenou vazbu na vybraný bod, nestačí že leží na stejných souřadnicích, viz také Navázat na body.

Pro liniové typy prvků lze volbou ovlivnit jak musí být liniový prvek navázán aby byl vybrán, viz obrázek.

clip0288

Texty čísel a výšek bodů jsou v této funkci ignorovány. Po spuštění funkce je stávající výběr bodů zrušen a zůstávají pouze vybrané prvky s vazbou na body předchozího výběru.

Pokud je zapotřebí nějaké další rozlišení prvků, které se mají nebo nemají vybrat, je zapotřebí použít umístění prvků do různých vrstev a při spuštění této vypnout vrstvy s prvky, kterých si tato funkce "nemá všímat" - vybrány budou jinak všechny typy viditelných grafických prvků.