Navigation:  Výpočty >

Vzdálenost bodu od kružnice

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Funkce určí a protokoluje vzdálenost bodu od kružnice (kružnice může být definována obloukem).

Princip výpočtu: Zadaný bod a střed kružnice definuje přímku. Tato přímka má s kružnicí (kružnice může být definována obloukem) dva průsečíky. Vzdálenost bodu od kružnice je dána vzdáleností zadaného bodu k jemu bližšímu průsečíku.

Úloha slouží např. k protokolování, že daný bod leží na nějakém oblouku.

 

vzdalenost_bodu_od_kruznice

 

Test zda bod leží na kružnici - vzdálenost je protokolována na 4 des. místa a na konec výpisu bodů je doplněn nový řádek s informací zda bod LEŽÍ nebo NELEŽÍ na zadané kružnici.

Použitá tolerance odlehlosti pro určení zda bod leží či neleží na oblouku je určena jako druhá odmocnina z 0.00005 (přepona trojúhelníka o stranách 0.005m), což je přibližně 7 mm. Tato hodnota vychází ze zaokrouhlování souřadnic na cm, které se používá v katastru nemovitostí.