Navigation:  Nastavení >

Vzhled vrstev...

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

clip0087

 

Viz Práce se vzhledem vrstev

Ovládání formuláře „Vzhled vrstev"

Základem ovládání je seznam vrstev se zobrazenými nastavenými vlastnostmi v levé části formuláře. V tomto seznamu se hodnoty přímo needitují, k tomu slouží prvky v oblasti Nastavení (viz obrázek).

Při pohybu po seznamu vrstev, se hodnoty vrstvy do oblasti Nastavení nepřenášejí. Logika je trochu jiná. Pokud chcete vlastnosti nějaké vrstvy přenést do oblasti nastavení, musíte na řádek seznamu s vrstvou poklepat myší.

Přenesení změn nastavených v oblasti Nastavení má pak následující logiku:

1.Nastavte požadované vlastnosti v oblasti Nastavení a zaškrtněte přepínače těch vlastností, které chcete měnit.

2.V seznamu vrstev vyberte vrstvy, u kterých se má změna provést. Výběr se provádí dle běžných zvyklostí ve Windows: klasicky lze myší vybrat jednu vrstvu, pomocí levého tlačítka myši se současným stisknutí klávesy [Shift] se vybírá rozsah vrstev „od do", pomocí myši se současným stisknutím klávesy [Ctrl] lze vybírat jednotlivé vrstvy třeba i neležící v souvislé řadě.

3.Pomocí tlačítka Použít se vybrané vlastnosti nastaví vybraným vrstvám.

4.Přepínače v oblasti Priority pak definují, které vlastnosti vrstev mají prioritu před vlastnostmi jednotlivých grafických prvků.

5.Přepínač Vzhled vrstev pak definuje, zda je vzhled vrstev vůbec zapnutý jako celek.