Navigation:  Výpočty >

Souřadnice bodu

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Určení souřadnic Y a X  libovolného bodu na obrazovce. Při identifikaci bodu myší je použit kompletní režim dochytávání. Takže fukce není určena jen k výpisu souřadnic zobrazených bodů ze seznamu souřadnic, ale vypíše souřadnice libovolného bodu: např. konce čáry, křížku čtvercové sítě i bodu volně v prostoru ukázáného myší "od ruky". Určené souřadnice jsou vypsány do dolní části na obrazovku.

Pokud je zapnut výstup výpočetního protokolu, je bod vypsán do výpočetního protokolu. Pokud nebyl bod dochycen na bod seznamu souřadnic, je místo čísla bodu v protokolu vypsán řetězec samých XXXX...

V případě kdy je požadováno zjištění výšky z digitálního modelu ČR, je také protokolována výška z digitálního modelu a typ modelu.

souradnice_bodu

V souběžně zobrazeném okně lze zapnout doplnění výšky bodu pomocí geoprocessingové služby ČÚZK dle zvoleného výškového modelu.

Analýza výškopisu - vyvolá mapovou aplikaci "Analýzy výškopisu ČÚZK" se zobrazením oblasti dané aktuálním výřezem okna grafiky.

Tlačítko "i" vyvolá v prohlížeči informace o nastaveném digitálním modelu ze stránek ČÚZK kde jsou popsané i přesnosti výšek.