Navigation:  Editace >

Zpět

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Tímto příkazem lze vrátit některé úpravy, která byly ve výkresu provedeny. Počet kroků zpět není omezen, ale seznam provedených akcí se drží jen v paměti. Po novém otevření výkresu ze souboru nebude k dispozici žádný seznam provedených akcí, který by šlo vrátit zpět.

Pro krok zpět se používá zkrácená volba pomocí kláves [Ctrl]+[Z], která je obvyklá ve většině podobných programů v prostředí Windows.

Omylem provedený příkaz Zpět lze vrátit příkazem Znovu.