Navigation:  Editace >

Zrušit vrchol

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Funkce v případě dvou úseček ruší společný vrchol a výsledkem je jedna úsečka, v případě lomené čáry nebo křivky ruší vrchol (viz Kresli lomenou čáru a Kresli křivku).

V případě rušení bodů na plochých křivkách (vrcholy nejsou jednoznačně identifikovatelné z tvaru křivky) je vhodné si zapnout zobrazení "Kontrolních bodů" ve volbě Atributy pohledu..., vrcholy křivky jsou pak zdůrazněny bílým čtverečkem a snáze se identifikují.