Navigation:  GP-ISKN referenční část > Konstrukce GP… >

Kresba

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Hlavní formulář pro veškerou manipulaci s kresbou prvků ISKN. Jak bylo uvedeno výše, na počátku tvorby GP je v GEUSu prázdný pracovní výkres a samostatný výkres s platnou mapou podložený pod pracovním výkresem (referenční výkres). Pomocí funkcí z tohoto formuláře se pracovní výkres postupně zaplňuje prvky, které se mají exportovat do VFK.

konstrukce_gp

Jak bylo uvedeno v kapitole Nové prvky, musí být všechny nové prvky kresby, které se mají exportovat do VFK, kreslit jenom funkcemi ze speciálního formuláře. Proto zde z hlediska logiky příručky a postupu tvorby GP umístíme odkaz na kapitolu popisující tuto funkci dále v příručce, viz Kreslit nové prvky ISKN…. Tato funkce odpovídá tlačítku Kreslit nové… z formuláře na obrázku uvedeného výše.

Následující funkce označené jako Manipulace s prvky ISKN se provádějí vždy s předem vybranými prvky platného stavu. Platný stav je uložen v referenčním výkresu, pro výběr prvků v něm tedy musí být zaškrtnut přepínač Výběr prvků – Referenční výkresy zobrazený v samostatném plovoucím okénku.

[Zpět]: Konstrukce GP…