Navigation:  Základní postupy > Práce s VFK >

Práce s VFK v programu GEUS

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Tato příručka předpokládá základní znalost tvorby GP ve Windows verzi programu GEUS a to jak z hlediska výpočtů, tak z hlediska kresby GP. Práce s formátem VFK je totiž z velké části záležitostí grafickou, hlavním účelem výměny dat pomocí formátu VFK je totiž aktualizace katastrální mapy na KÚ udržované v ISKN.

Použitý databázový systém

Základní body zpracování VFK v GEUSu

Tvorba GP pro VFK

GP-ISKN referenční část