Navigation:  Soubor >

Nový

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

clip0046

Funkce vytvoří nový výkres s nastaveným pracovním názvem NONAME.GKR. Po vytvoření existuje výkres pouze v paměti počítače a není k němu vytvořen soubor. Soubor vznikne až při prvním uložení výkresu na disk, kdy je také možno zadat jiné jméno souboru, viz Uložit výkres.

Pokud nebyl při spuštění této funkce uložen původní výkres, program se dotáže, zda ho má uložit. Pokud je původní výkres od posledního uložení na disk beze změn, vytvoří program nový výkres bez jakéhokoliv dotazu.

 

clip0045

 

Práce s výkresem a jeho soubory