Navigation:  Základní postupy >

Práce s výkresem a jeho soubory

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Grafická data jednoho výkresu se v programu GEUS standardně ukládají do jednoho souboru na disku. Tyto soubory mají příponu GKR. (GEUS KResba)

Výkres a seznam souřadnic

Při otevření každého seznamu souřadnic se program pokusí ve stejném adresáři otevřít výkres stejného jména, jako je seznam souřadnic. Pokud takový výkres neexistuje, je v paměti počítač vytvořen nový výkres stejného jména, jako je seznam. Pokud byl výkres předtím uložen pod jiným jménem, než měl seznam souřadnic, je nutné ho otevřít "ručně" příkazem Otevřít výkres.

Z organizačního hlediska tedy doporučujeme ukládat všechny soubory od jedné zakázky do jednoho adresáře. Standardní dialog Windows pro otevírání a ukládání souborů podporuje vytváření nových adresářů přímo v něm a není tedy problém pro novou zakázku vytvořit i nový podadresář a teprve v něm vytvořit nový seznam a výkres.

Ukládání výkresu

Výkres je po celou dobu vytváření držen pouze v operační paměti počítače. Do souboru na disk se uloží pouze funkcemi Uložit výkres a Uložit jako. Grafická část programu GEUS se tedy chová podobně jako textový editor: soubor je načten z disku do paměti, v ní jsou prováděny všechny změny, po provedení změn se soubor zase uloží zpátky na disk.

Držení celého výkresu jen v paměti sice urychluje práci s ním, ale hrozí nebezpečí, že při kolapsu počítače nebo programu budou ztraceny všechny změny od posledního uložení výkresu. Myslet neustále na pravidelné ukládání během práce by bylo dost náročné, proto program disponuje mechanismem pro ukládání výkresu v pravidelném časovém intervalu. Nastavení pravidelného automatického ukládání se provádí funkcí Nastavení - Obecné: Obecné - nastavení.

Program je ošetřen tak, aby nemohlo dojít ke ztrátě provedných změn ve výkresu omylem. Při každé změně výkresu, je kontrolováno, zda došlo v právě otevřeném výkresu k nějakým změnám. Pokud ano, program se dotáže, zda má změny uložit, než původní výkres v paměti zruší. To platí jak pro samotnou práci s výkresem, tak pro změnu seznamu souřadnic nebo ukončení celého programu.

Jméno souboru výkresu

Standardně se předpokládá, že výkres má stejné jméno jako seznam souřadnic. Program se tedy při otevření seznamu souřadnic vždy pokusí najít výkres stejného jména ve stejném adresáři a pokud existuje, tak ho automaticky otevře. Výkres lze však kdykoliv uložit pod jiným jménem  a případně i do jiného adresáře příkazem Uložit jako.... Od provedení tohoto příkazu se budou všechna data tohoto výkresu ukládat do souboru nově zadaného jména. Avšak při novém otevření seznamu souřadnic se bude opět hledat jen soubor stejného jména jako má seznam. Pokud tedy původní výkres byl zachován, bude načtena poslední verze výkresu uložená pod jménem seznamu souřadnic. Výkres, který byl uložen pod novým jménem lze otevřít příkazem Otevřít výkres.

Další funkce

Do otevřeného výkresu lze načíst kresbu z jiného výkresu funkcí Připoj výkres. Naopak lze vybrané prvky kresby (viz Výběry grafických prvků) uložit jako samostatný výkres funkcí Uložit vybrané prvky....

Export a import grafických dat řeší samostatná kapitola Export / Import kresby.

 

Nový výkres

Otevřít výkres

Uložit výkres

Uložit jako...

Připoj výkres