Navigation:  Pomůcky >

Stahování ZPMZ zadáním bodu

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Vyvolá funkci stahování ZPMZ pomocí WSGP a naplní údaje KU a čísla ZPMZ dle zadaného podrobného bodu (Menu Pomůcky a zároveň lze vyvolat v dialogu "Podklady měření" - záložka "ZPMZ" - tlačítko "Bodem").

Podmínka funkce je seznam souřadnic délky čísla bodu na 15 míst. Musí být zadán podrobný bod. Z čísla podrobného bodu je vytažen kód KU a číslo ZPMZ. Tyto údaje jsou předány do funkce Stahování ZPMZ a spustí se funkce nalezení dostupných souborů ZPMZ.