Navigation:  »No topics above this level«

Grafika GEUS

Return to chapter overviewNext page

Grafická část programu GEUS je určena pro vytváření map velkých měřítek se zvláštním zřetelem na spolupráci s katastrem nemovitostí, tedy vytváření geometrických plánů.

Grafická a výpočetní část programového systému GEUS jsou poměrně dost samostatně pracující komponenty. Každá má svou samostatnou základní datovou strukturu: výpočetní část seznam souřadnic a grafická část výkres. Spolupracují však spolu natolik úzce, že jsou zakomponovány do jediného programu.

Za základní prvek programu je považována výpočetní část, z které je teprve možné vstoupit do grafické části. Je to dáno tím, že v systému GEUS se předpokládá vždy vytváření kresby nad seznamem souřadnic, tedy nad graficky zobrazenými body seznamu souřadnic. Zatímco výpočty se mohou provádět i bez grafické podpory.

Základem grafické části GEUSu je jeden hlavní formulář/okno s jedním pohledem na kresbu, z kterého se spouští všechny potřebné funkce. Možnost náhledu na jednu kresbu ve více oknech najednou se možná objeví v některé budoucí verzi programu GEUS. Od verze 12.0 je vlastně takovým druhým pohledem na výkres funkce Lupa.