Navigation:  Soubor > Tisk >

Tisk - Ploter

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

tisk_nastav_plotr

Zvolení zařízení, které je schopné pracovat v režimu jazyka HP-GL a je do tohoto řežimu přepnuto. Zařízení musí být nainstalováno ve Windows jako tiskárna, protože se vybírá ze seznamu tiskáren. Je tedy možné vybrat i zařízení připojené přes počítačovou síť.

Kalibrace

Nastavení kalibrace zařízení pokud vykazuje systematickou chybu v rozměru. Směr os je zapotřebí u každého zařízení vyzkoušet, zaleží na typu zařízení a i na jeho nastavení.

Počátek

Posun počátku souřadnicové soustavy. Směr os je zapotřebí u každého zařízení vyzkoušet, zaleží na typu zařízení a i na jeho nastavení.

Nula plotru

Určení místa, kde má plotr definovanou nulu souřadnicové soustavy. Pokud je na výstupu jen jedna čtvrtina požadované plochy, je nutné tuto volbu přehodit. Většina plotrů A1 až A0 má nulu vlevo dole. Většina deskových plotrů A3 má nulu uprostřed. Není to však pravidlem, plotry mají možnost definice nuly souřadnicové ve svém vlastním nastavení (např. přes svůj LCD panel).

Sekvence pro plotr

Zadání úvodní a ukončovací sekvence příkazů jazyka HP-GL. Opět záleží na typu zařízení. Například se zde nastavuje ukončovací sekvence pro plotry, které čekají na příkazy HP-GL nekonečně dlouho, zatímco některé po několika sekundách "usoudí, že už nic nepřijde" a výkres vytisknou/vykreslí. V případě potíží s Vaším zařízením se zkuste obrátit na naší telefonickou podporu nebo můžete zkusit vyhledat odpověď v sekci FAQ - Časté otázky a odpovědi na http://support.geus.cz.