Navigation:  Základní postupy > Práce s VFK >

VFK v prostorech mimo DKM

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Postup práce s VFK v prostorech mimo DKM (digitální katastrální mapu) se trochu liší.

První rozdíl nastane při žádosti o data z ISKN. Standardně se žádá se o grafická data (SGI) z mapy polygonem VFK (viz Polygon pro výběr z ISKN). Po importu takového souboru VFK se v GEUSu objeví měřené body z lokality, prvky orientační mapy a potvrzené GP - vlastně ISKN prvky stavu "budoucnost" (toto obsahuje GEUS až od verze 14.0) . Tedy se neobjeví kompletní kresba KM (jako u DKM), protože ta je aktuální jen buď na PET fólii nebo v případě KM-D v jiném software než je ISKN (tam by měla být kresba předána ve starém výměnném formátu VKM).

Problémem může být, jak výše zmíněný polygon nakreslit, pokud již nemáte nějakou mapu KN, kde by bylo vidět co máte požadovat. V takovém případě by Vám měl KÚ poskytnout zdarma rastrová data. V krajním případě lze připojit ortofoto z internetu a polygon definovat na něm (viz Mapové listy a Připojení dat z internetu).

Dalším problémem jsou údaje o parcelách. ISKN v těchto prostorech zatím nemá zavedené ani definiční body parcel, podle kterých by se dalo zjistit, zda leží ve Vámi zadaném polygonu (viz výše). ISKN prostě nedokáže v těchto prostorech zjistit, které parcely v polygonu leží, protože v ISKN vlastně kompletní kresba KM neexistuje. Proto se musí o údaje o parcelách (údaje z SPI) žádat pomocí *.CFV souboru (viz Parcely pro výběr z ISKN...).

Po importu VFK se parcely dosavadního stavu do Parcely geometrického plánu… dostanou přes volbu GP-ISKN - Databáze parcel - a v části okna "Plnění parcel dosavadního stavu" (viz obrázek). Parcely se přidají buď tlačítkem "Přidat vybranou" nebo "Přidat zobrazené", což bude asi častější v případ, protože v CSV souboru (viz Parcely pro výběr z ISKN...) budou většinou specifikovány jen parcely, které tvoří dosavadní stav.  Údaje o nových parcelách se pak vyplní obdobně jako u GP v DKM.

clip0176

Zpět na KÚ se ve VFK předává jenom nová kresba GP, tedy nově vytvářené linie, texty a značky. Žádná kresba, kterou KÚ předal, se neudržuje (zatím). Tedy ani kresbu orientační mapy nelze funkcemi GP-ISKN rušit či jinak měnit, tato kresba má jiné kódy, než kresba DKM a tedy ji GEUS při zpracování takového GP vlastně ignoruje. Tato kresba slouží zpracovateli GP pouze k orientaci, že v daném místě byl nějaký GP vytvořen, tato kresba by také samozřejmě měla souhlasit se snímkem aktuální mapy (u již zapsaných GP) a GP se vytváří jen na základě tohoto snímku (ať v rastrové nebo "papírové" podobě, případně souboru VKM - ve starém výměnném formátu).

Kontroly pro export do VFK samozřejmě zde nemohou být stejné jako v DKM (volné konce linií jsou zde pochopitelně povolené apod.). Stejně tak nebude v těchto lokalitách datový pohled "po zavedení GP", protože není co aktualizovat - mapa v ISKN není zavedena a orientační mapa se neudržuje, z GP předává pouze nová kresba. Vlastní export je pak úplně stejný jako v lokalitách s DKM.