Navigation:  GP-ISKN referenční část > Podklady měření - WSGP... >

Nastavení

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Podklady_mereni_nastaveni

Nastavení uživatele a hesla

Po přidělení učtu na službě WSGP je jako první krok nutné změnit heslo. Tedy do Jména uživatele zadáte přidělené jméno a do Heslo zadáte přidělené heslo. Potom musíte ihned nastavit nové heslo v Změna hesla a stisknutím Odeslat požadavek na změnu hesla heslo změnit. Po úspěšné změně hesla je nové heslo automaticky přepsáno do pole "Heslo" a je vypsáno hlášení 'Heslo pro WSGP bylo úspěšně změněno'. Změna hesla je také službou vyžadována nejméně 1x za půl roku.

Heslo je ukládáno do INI (konfiguračního) souboru přihlášeného uživatele na počítači - "*_gf.ini".

Ukládat přihlašovací údaje

Pokud Váš počítač používá více lidí, je možné, že nebudete chtít mít heslo ke službě zadané v programu natrvalo, v takovém případě zrušte zaškrtnutí tohoto přepínače. Do INI souboru (konfigurační soubor) je heslo ukládáno v nečitelné zašifrované podobě, tedy z něj ho přečíst nelze.

Po načtení souboru aktualizovat data řízení PM dle dat na serveru ČÚZK

Po načtení souboru *.GPM z disku (tlačítko Načíst) můžete nechat automaticky provést akci, která je jasná z jejího názvu. Ovšem načtení dat může trvat i poměrně dlouho (í více sekund), zvláště pokud je seznam dotčených parcel delší, funkce WSGP vrací jen ID parcel a jejich číslo parcely je k tomuto ID potřeba "po jedné" dohledat. Je tedy možné, že Vás automatické načtení bude zdržovat a že ho automaticky nebudete chtít provádět, v takovém případě zrušte zaškrtnutí tohoto přepínače.

Prodloužit platnost hesla

Aplikace WSGP vyžaduje změnu hesla každého půl roku. Funkce je určena pro uživatele, kteří chtějí po půl roce mít zachované v platnosti původní heslo.

Princip funkce spočívá ve změně hesla ve dvou krocích.

1. krok

Použije se funkce na změnu hesla a původní heslo se změní na nové heslo, které je vytvořeno jako původní heslo ke kterému je přidaný text "_GEUS".

2. krok

Opět se použije funkce na změnu hesla a nastaví se zpátky původní heslo uživatele.

Tím je docíleno prodloužení platnosti původního hesla o dalšího půl roku.

Poznámka: Pokud z nějakého důvodu funkce selže během provádění druhého kroku, tak je v Geusu i v ISKN jako platné heslo zavedeno původní heslo s přidaným textem "_GEUS".

Pak je nutné, aby uživatel použil funkci na změnu hesla a nastavil si nové heslo klasicky přes tlačítko "Odeslat požadavek na změnu hesla".