Navigation:  Grafika GEUS pro Windows >

Základní terminologie

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Okno: Obecně jakákoliv pravoúhlá ohraničená oblast na obrazovce. Například okno s kresbou v rámci grafického formuláře.

Formulář: Speciální případ samostatného okna, které lze samostatně přemisťovat v rámci pracovní plochy Windows. Většinou má okraj a titulek. V rámci titulku obsahuje systémové ikony alespoň pro zavření formuláře. Někdy může mít i ikony pro minimalizaci a maximalizaci formuláře. Téměř vždy obsahuje nějaké ovládací prvky: tlačítka, přepínače, seznamy, editační okna, obrázky...

Dialog: Speciální případ formuláře. Nelze mu měnit velikost a nelze se přepnout na jiný formulář aplikace, dokud není tento dialog zavřen. Většinou ho ani nelze minimalizovat.

Panel: Samostatné okno, které buď nelze přesouvat vůbec nebo jen do předem daných pozic. Nemá titulkový pruh a tedy ani systémovou ikonu pro jeho zavření.

Panel nástrojů: Panel s rozmístěnými tlačítky pro rychlé spuštění velmi často používaných funkcí (příklad viz Nástrojový panel).

Nástrojová lišta: Více méně panel, který je však ve formě lišty umístěný napevno pod titulkovým pruhem formuláře. Slouží také k umisťování tlačítek pro rychlé spouštění často používaných funkcí.

Panel značek: Panel s rozmístěnými tlačítky pro výběr značky (viz Práce se značkami).