Navigation:  Základní postupy > Práce s VFK > Práce s VFK v programu GEUS > Základní body zpracování VFK v GEUSu >

Export VFK

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Vlastní export VFK je pak už celkem triviální záležitostí:

clip0037

Stačí jen nastavit pár údajů v tomto formuláři a po stisknutí tlačítka Exportovat standardním dialogem Windows zvolit název a místo pro uložení souboru.

Viz Tvorba GP pro VFK.

Změna souřadnic polohy bodu (SPOL), který má již jinou polohu evidovanou v ISKN, je promítnuta do VFK.

Takto lze opravit SPOL bodu v ISKN.

Pokud uživatel změní souřadnice bodu SPOL, který byl importován z podkladového VFK, tak při exportu do VFK Geus takový bod zapíše jako nový bod SPOL a přiřadí mu jako číslo ZPMZ ve kterém byl určen aktuální ZPMZ. Položka CISLO_ZPMZ_MER bude obsahovat číslo ZPMZ aktuální zakázky.

Poznámka: Při importu takového bodu do ISKN se zobrazí varování, že bod již existuje a pracovník na KP by měl rozhodnout, který bod bude v ISKN uložen. Proto je dobré mít tyto případy s pracovníkem KP dopředu konzultované a objasnit mu, proč geodet úmyslně mění již evidované souřadnice polohy bodu. (SPOL). Nejčastěji se tímto způsobem řeší nějaká chyba SPOL vedená v ISKN.