Navigation:  Základní postupy > Práce s VFK > Práce s VFK v programu GEUS > Základní body zpracování VFK v GEUSu >

Import

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Vlastní import se skládá z několika kroků, ty budou podrobně probrány v další části příručky. Zde popíšeme pouze základní logiku:

VFK soubor předaný z KÚ se načte do programu GEUS. Tím dojde k převodu tabulek VFK souboru do databází GEUSu a tyto databáze jsou k dispozici programu GEUS po celou dobu zpracování GP i jeho exportu do VFK souboru pro předání zpět na KÚ.

Dále si program GEUS z databázových tabulek načte kresbu katastrální mapy (KM) do výkresu a tento výkres připojí jako referenční k právě používanému výkresu.
Poznámka pro ty, kteří neznají pojem „referenční výkres“: Jedná o samostatný výkres, který je zobrazen současně s právě používaným výkresem, ale nelze v něm cokoliv měnit. Tedy je vlastně jakoby „podložen“ pod vlastním výkresem, s kterým uživatel pracuje.

Základní stav programu GEUS po importu VFK souboru tedy je:

ovšechny informace z VFK jsou načtené do databázového systému FlashFiller pomocí  programu GeusISKN,

oseznam souřadnic načtený z VFK souboru obsahuje všechny body, které se v území pokrytém VFK souborem v KM vyskytly,

okresba platné KM v samostatném výkresu připojeném jako referenční,

oaktuální výkres je v okamžiku hned po importu bez kresby, obsahuje pouze importované body.

 

Podrobně je import VFK popsán v kapitole: Import VFK

 

Základní body zpracování VFK v GEUSu