Navigation:  Ovládání programu >

Myš v grafické části GEUSu

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Pro práci v grafické části programu je nejvhodnější tří tlačítková myš. Levé a pravé tlačítko je používáno dle běžných zvyklostí ve Windows. Prostřední tlačítko sice není bezpodmínečně nutné, ale hodně ulehčí práci. Je totiž používáno v téměř všech příkazech pro kreslení. Např. viz Identifikace prvku myší.

Většina dnes prodávaných myší dnes místo prostředního tlačítka má "kolečko", které je ve Windows běžně používáno pro "skrolování" (tedy posun) větších objektů v rámci menšího okna, např. při prohlížení dokumentů webovým prohlížečem. Toto kolečko lze však nejenom otáčet, ale i stisknout, takže pracuje jako třetí (resp. prostřední) tlačítko myši.

Toto prostřední tlačítko myši funguje v programu jako oprava funkce kreslení čehokoliv. Pokud program špatně identifikuje prvek, na který se kresba dochytila, lze provést opravdu stiskem tohoto tlačítka i beze změny polohy myši, program vyhledá další nejbližší prvek, na který se lze dochytit a tento postup lze použít i opakovaně a program pak postupně zkouší všechny prvky v okolí, tedy právě provedenou kresbu přesuna na jiný prvek kresby k dochycení. Pokud přesunete kurzor myši na úplně jiný prvek na úplně jiném místě a použijete prostřední tlačítko, opraví se právě umístěná kresba na novou polohu kurzoru myši.

Pokud myš opravdu žádné třetí tlačítko nemá, lze místo něj použít klávesu [F2] na klávesnici. Tato klávesa samozřejmě funguje stejně i v případě, že myš třetí tlačítko má. Záleží jen na uživateli, co použije.

Dynamický posun kresby myší

V libovolném místě programu pak funguje "dynamický posun kresby" přes tažení myší se současně stisknutým levým tlačítkem myši a klávesou [Shift] na klávesnici. Tato možnost tedy slouží  pro posunutí kresby v okně libovolným směrem i ve chvíli, kdy je spuštěná libovolná funkce a kresbu je zapotřebí v okně posunout. Stejným způsobem lze kresbu dynamicky posouvat pomocí současného stisku pravého a levého tlačítka myši. Toto současné stisknutí obou tlačítek myši je však zapotřebí trochu natrénovat. Nejdříve je nutné stisknout pravé tlačítko (levé by způsobilo nakreslení prvku) a držet ho a k němu následně stisknout levé tlačítko a obě tlačítka držet - pak jde kresba opět dynamicky posouvat. Tento "dvojhmat" není příliš pohodlný, ale někdo ho může vnímat jako pohodlnější než hledání klávesy [Shift] na klávesnici.

Kolečko myši pak otáčením buď posouvá kresbu v okně nahoru a dolů nebo zvětšuje a zmenšuje kresbu - to závisí na nastavení Obecné.... Kolečko myši, které lze naklápět doleva a doprava neumí v základním nastavení myši program GEUS využít, protože to prostě neumí využít ani samotné Winsows, viz další kapitola o více tlačítkových myších.

Myš se 4 a více tlačítky

Pokud má myš více tlačítek (bývají na boku myši), program GEUS je umí využít v závislosti na tom jaký ovladač pro myš byl nainstalován. Samotné Windows umí rozlišit pouze základní tři tlačítka, kolečko pro "scrollování" nahoru a dolů a dvě "extended" tlačítka (bývají na boku), která se většinou používají v internetových prohlížečích jako příkaz stránka vpřed/vzad.

Tato extended tlačítka používá GEUS pro dynamický posun kresby (viz výše) funkcí táhni a pusť. Tedy při tomto stisknutém tlačítku, lze opět posouvat kresbu tažením libovolným směrem.

Takto se ale myš chová většinou pouze v případě, že byly instalovány "generické" drivery myši pro Windows. Tyto drivery se samy nainstalují po při připojení nové myši. Pokud však nainstalujete drivery od výrobce, které byly například na CD přiloženém u myši nebo jste je vyhledali a stáhli z webu výrobce, může být vše jinak.

Některé myši mohou mít i třeba 8 tlačítek. Pro tato další tlačítka však Windows nemají definovány žádné "události" a drivery do výrobců myší to obcházejí různě. Velmi komplexní je třeba program SetPoint od výrobce Logitech. Tento program dokáže přiřadit dalším tlačítkům myší Logitech téměř cokoliv, základem je však přiřazení nějaké klávesy, tedy stisknutí předefinovaného tlačítka myši způsobí to samé, co stisk přiřazené klávesy na klávesnici.

Extended tlačítka myši mají pak většinou přiřazené klávesy [Alt]+[šipka vlevo/vpravo], což jsou klávesové zkratky pro příkazy stránka vpřed/vzad v internetových prohlížečích. To však neodpovídá potřebám GEUSu a pak tato tlačítka myši pro posun kresby nefungují. Například v případě myší Logitech je zapotřebí těmto dvěma klávesám nastavit v software SetPoint fungování jako "generic", pak začnou v GEUSu fungovat standardně. V programu SetPoint od Logitechu lze dokonce definovat chování myši pro každý program zvlášť.

Pokud jakémukoliv tlačítku myši přiřadíme v driveru výrobce klávesu [F2], funguje pak úplně stejně jako prostřední tlačítko. To může být pohodlnější než stisknutí kolečka myši.

Kolečku, které lze naklápět do stran (v internetových prohlížečích posun stránky doleva a doprava), lze pak přiřadit klávesy šipka doleva/doprava a v GEUSu pak naklápění kolečka opravdu vyvolá posun kresby doleva a doprava.

Otestované myši

Velice dobré zkušenosti máme s myšmi od firmy Logitech. Jejich software pro konfiguraci myši SetPoint je velmi komplexní a umí předefinovat vše, na co je možné si vzpomenout. Velice dobré zkušenosti máme například s myší Logitech M705, která není nejlevnější, ale pro celodenní práci v CAD programu se vyplatí.

Myši od firem Genius, Trust, HP, Connect apod. vyrobené v poslední době, jsme otestovali pouze s generickými drivery Windows a v tomto případě se chovaly standardně a GEUS s nimi šlo ovládat tak jak je popsáno výše, včetně dvou extended tlačítek na boku myši pro posun kresby, pokud je myš měla.

Starší myši se mohou chovat různě. Například myš "Genius Ergo 525" (jedna z prvních laserových myší) neumožnila nastavit správnou funkci dalších tlačítek ani pomocí programu ioCentre, který je možné pro tuto myš instalovat a pomocí něj tlačítka myši předefinovat. Bohužel správnou událost Windows, kterou by mohl zachytit GEUS, se vyvolat nepodařilo. Lze však třeba tlačítku na boku myši nastavit klávesu Shift a pak lze kresbu posouvat současným stisknutím tohoto tlačítka a levého tlačítka myši.

Závěrem

Je tedy jen na uživateli, jakou myš bude v programu GEUS používat a jakým způsobem a jak moc bude věnovat úsilí konfiguraci myši, pokud to jeho myš umožňuje. Naší snahou bylo učinit ovládání co nejpohodlnější v případě jakékoliv myši, protože čas strávený "s myší v ruce" je v případě programu GEUS poměrně velký a tak každý ušetřený pohyb zvyšuje nejen pohodlí a ale hlavně snižuje i únavu při práci s programem.