Navigation:  Pomůcky >

Nastavit datový bod...

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Funkce, kterou lze použít pro přesné zadání souřadnic nebo vyhledání bodu v jakémkoliv místě, které vyžaduje zadání bodu v mapě. Například při jakékoliv výzvě Zadej bod... Jde tedy o alternativu k zadávání bodu kliknutím myší do výkresu. Blíže popsat tuto možnost lze jen obtížně, je nutné si to prakticky vyzkoušet. Tuto možnost lze využít i ke spojování bodu zadáním čísla bodu při vytváření kresby dle náčrtu z měření. Tuto funkci lze vyvolat také klávesovou zkratkou [F11].

vstup_datoveho_bodu

Viz Nastav bod a Práce s kresbou - kreslení.