Navigation:  Soubor > Referenční výkresy >

Převzít reference

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Pomocí této funkce lze převzít kompletní konfiguraci referenčních výkresů z jiného výkresu. Ve chvíli, kdy je otevřený hlavní výkres ukládán na disk, je uložena kompletní konfigurace rastr manažeru do konfiguračního souboru s příponou RFV. Tato funkce tedy otevře standardní dialog Windows pro otevření souboru s filtrem *.rfv, pomocí kterého lze příslušný konfigurační soubor zvolit. Konfigurační soubory rastr manažeru mají stejné jméno jako hlavní výkres.