Navigation:  Soubor > Referenční výkresy >

Připojit přehledku ČR

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Do instalace programu byl doplněn výkres s hrubou přehledkou celé ČR:

Legenda:

vrstva 1 - hranice republiky

vrstva 2 - hranice krajů

vrstva 3 - hranice okresů

vrstva 4 - hranice katastrálních území

vrstva 5 - texty názvů a čísel katastrálních území

Přehledka je instalována v souboru v adresáři s instalací programu GEUS  ...\Geus160\Data\VzorData\Prehledka_KU_CR.gkr. Připojována je však z umístění pro sdílené definice programu, tedy umístění přehledky lze změnit spolu s umístěním ostatních sdílených definic programu, viz nápověda výpočetní části.

Přehledka je velmi generalizovaná tak, aby odpovídala rychlosti a možnostem programu GEUS.

Lze ji připojit jako referenční výkres v menu manažeru "Referenční výkresy...".

Pokud máte výkres s jinou Vaší přehledkou, lze ji překopírovat na místo tohoto souboru a tento příkaz pak bude připojovat Vaši přehledku místo té, která je součástí instalace programu GEUS.