Navigation:  Body >

Přečíslovat vybrané do místní nebo zpět

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Od verze 15.5 lze provádět přečíslování bodů do místní soustavy a zpět i v grafické části programu. V zásadě se jedná pouze změnu znaménka před číslem bodu (viz nápověda výpočetní části). Tato funkce však zároveň přesune bodu i do vrstvy, která je dána nastavením ve funkci Pohled... a dle stejného nastavení mu změní i barvu. Tato funkce byla vytvořena hlavně v souvislosti s dvojími souřadnicemi v ISKN, viz Přizpůsobení změny mapě a Dvojí souřadnice a program GEUS - přehled.

Tato funkce provede akci na bodech, které byly předem vybrány, viz Vybrat prvek a Výběry grafických prvků.