Navigation:  Základní postupy >

Práce s texty

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Texty mají dvě základní vlastnosti společné všem grafickým prvkům v programu GEUS: barvu a vrstvu. Platí tedy o nich všechno co napsáno v kapitole Práce s barvami.

Velikost písma se nastavuje v milimetrech na výstupu. Velikost textu v metrech v souřadnicové záleží na nastaveném měřítku mapy. Při změně měřítka dojde tedy ke změně velikosti textu v poměru k ostatní kresbě. Vyjímkou jsou texty uložené v bloku kresby, kde lze nastavit, že texty v rámci něj při změně měřítka svoji velikost nezmění. Viz Práce s bloky kresby.

Stočení textu je měřeno v grádech od severního směru. Tedy písmo otočené k hornímu okraji výkresu má stočení nula. Systém je však levotočivý, tedy otočením textu o 100 grádů doprava se nastaví stočení 300 grádů.

Typ fontu lze nastavit pouze z výběru, který obsahuje přímo program GEUS. Fonty systému Windows zatím program nepoužívá, jedním z důvodů bylo i zachování alespoň nějaké zpětné kompatibility s výkresy DOS verze GEUSu. Všechny fonty jsou vektorové a lze je tedy vykreslovat i na perových plotrech.

Vztažný bod je bod, kterým je text do výkresu vložen. Kolem vztažného bodu lze text otáčet. Vybrat lze z devíti základních pozic, libovolné umístění není možné.

Texty s poněkud jiným statutem jsou čísla bodů a výškové kóty bodů, viz Práce s body a Reálný a nereálný režim. V zásadě se však chovají stejně jako ostatní texty.

Z hlediska editace mají texty spolu se značkami trochu přednost. Tato přednost je vyjádřena speciální funkcí pro rychlý přesun textů a značek. Funkce se spouští z panelu nástrojů tlačítkem:

 

_bm18

 

Funkce je určena hlavně k přesunu a otáčení textů čísel bodů a výškových kót, které se v místech husté kresby velice často překrývají. Pro automatické posunutí textů při jejich překrývání žádnou funkci program GEUS neobsahuje.

Textům nelze přiřadit žádnou vlastnost, která by definovala, že se na nich má přerušit ostatní kresba. Textu jsou tedy vždy "průhledné".

Texty o více řádkách nejsou možné. Je však k dispozici funkce pro načtení textového soubory přímo do kresby, viz Import Text. Touto funkcí je možné například načíst do kresby geometrického plánu přímo seznam souřadnic.