Navigation:  Soubor > Tisk >

Tisk - Barvy

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Od verze 21.0 byl na základě požadavků uživatelů rozšířen počet barev na 40. Barvy 21 až 40 se nastavují na druhé záložce, viz obrázek. Pro uživatele, kteří větší počet barev nevyužijí se tedy nic nemění.

tisk_barvy

Obecně je vazba mezi barvami na obrazovce a na výstupu popsána v kapitole Práce s barvami. V tomto dialogu se nastavuje číslo pera, kterým bude kreslena barva na obrazovce.

Maximální počet per 32. Jazyk HP-GL2, který byl reakcí na plotry rastrové, umožňuje nastavit až 256 logických per. Zatím se zdá, že omezení na 32 per není pro oblast, kam program GEUS směřuje až tak velké omezení.

Přiřadit barvy na pera

Přiřadí příslušnou barvu k peru, čím se docílí stejné barvy na tiskovém výstupu jako na obrazovce. Protože je k dispozici pouze 32 per, tak nastavení se provede jen pro barvy 1-32.

Sestupné pořadí per

GEUS implicitně tiskne v pořadí od čísla pera 1. Tedy nejdříve jsou tisknuty prvky jejichž barvy mají přiřazené pero č.1, pak prvky jejichž barvy mají přiřazené pero č.2 atd.

Nezáleží tedy na pořadí v jakém jsou prvky vykreslovány na obrazovku, ale na čísle pera které je přiřazené příslušné barvě.

Pokud uživatel potřebuje aby např. šrafování bylo "pod" ostatní kresbou pak je nutné dát barvě šraf nějaké nižší číslo pera než má ostatní kresba.

To může být někdy komplikované a tak lze použít přepínač "Sestupné pořadí tisku per" a barvě šraf dát nejvyšší číslo pera. Pak GEUS začne tiskem šraf a postupně bude nad ně vykreslovat ostatní prvky až do čísla pera 1.

Má to vliv např. i na červené škrtky textů čísel bodů, kterým je přiřazeno pero č.2 a ostatní kresbě pero č.1. Standardně je vytištěná škrtka nad textem, ale v případě nastaveného přepínače "Sestupné pořadí tisku per" se škrtka dostane pod text a někomu může vyhovovat, že je text "lépe" čitelný.

Pořadí tisku per

Standardně je prováděn tisk ve vzestupném pořadí čísel per 1, 2 ... 32.  

Uživatel může toto pořadí předefinovat pomocí textu zadaného do pole "Pořadí tisku per". Definice pořadí je dána textem, kde jsou uvedena čísla per oddělená čárkou. Lze zadat i rozsah čísel per "od-do", první a poslední číslo pera rozsahu se oddělí pomlčkou.

Stačí uvést jen některá čísla per, jejichž pořadí potřebuje uživatel ovlivnit. Např. zadaný text "6,4,8-12" znamená, že se budou tisknout pera v pořadí  6,4,8,9,10,11,12,1,2,3,5,7,13,14 až 32.

Pokud uživatel zadá jen jedno číslo např. "15", tak se první bude tisknout pero č. 15 a pak všechny ostatní pera od čísla 1. V případě sestupného pořadí per to zase znamená, že pero č. 15 bude tištěné jako poslední.