Navigation:  Základní postupy > Práce s kresbou - kreslení >

Lupa

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Od verze 12.0 je možné využít pro kreslení tzv. „lupy". Jedná se vlastně o samostatné okno s pohledem na zvětšený výřez kresby, které se zobrazí po stisknutí klávesy [F5]. V něm je zobrazený výřez kresby z místa, nad kterým byl kurzor myši ve chvíli, kdy byla stisknuta klávesa [F5].

 

_bm76

 

Funkce lupy najde uplatnění hlavně při práci s rastrovými obrázky, hlavně při jejich vektorizaci (resp. digitalizaci), tedy kreslení čar dle kresby v rastru. Při tvorbě kresby dle rastru je kvalita digitalizace velmi ovlivněna právě zvětšením rastru (viz Přesnost a rozlišení na obrazovce v kapitole Rastrová data obecně).

Lupa se chová jako samostatný pohled na výkres. To znamená, že v něm lze kresbu přesouvat, zvětšovat/zmenšovat pomocí standardních příkazů: např. klávesami [PageDown], [PageUp] apod.

Po nastavení požadovaného zvětšení (např. právě zmíněnými klávesami) lze toto zvětšení „zafixovat" tlačítkem Přenastavit, které aktuálně nastavené zvětšení zaznamená do sekce Zvětšení lupy, takže při příštím vyvolání lupy je již požadované zvětšení nastavené.

Přepínač Stálá mění chování lupy následujícím způsobem:

Přepínač je zapnutý: Lupa zůstává stále zobrazená. To je vhodné v případě, že je k dispozici dostatečně velká pracovní plocha Windows, např. v případě dvou-monitorového systému.

Přepínač je vypnutý: Lupa se automaticky skryje ve chvíli, kdy ji opustí kurzor myši. To je vhodné u jedno-monitorových systémů, kde by stále zobrazená lupa mohla na pracovní ploše spíše překážet.

Záleží tedy jen tom, co uživateli více vyhovuje.

Viz také Vektorizace rastrů v GEUSu.