Navigation:  Základní postupy >

Mazání / rušení prvků

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Funkce mazání grafických prvků se spouští tlačítkem z panelu nástrojů, viz Nástrojový panel:

 

_bm37

 

Další postup záleží na tom, zda byly před spuštění funkce nějaké prvky označené jako vybrané, viz Výběry grafických prvků.

Nebyly vybrány žádné prvky

Otevře se dialog:

 

_bm38

 

Význam přepínače Rušit body také v seznamu souřadnic je jasný z kapitoly Editace bodů. Program pak vyzývá k identifikaci prvků, které se mají smazat, po jednom. Každý prvek je na první kliknutí myší (viz Identifikace prvku myší) nejdříve zvýrazněn. Smazán je až na potvrzení druhým kliknutím levým tlačítkem myši.

Byl vybrán alespoň jeden prvek

Prvky ke smazání se označí jako vybrané, viz Výběry grafických prvků. Po spuštění funkce mazání se otevře dialog:

 

_bm39

 

Po potvrzení tlačítkem Ano jsou označené prvky smazány.

Všechny smazané prvky lze obnovit příkazem Krok zpět, tedy kombinací kláves [Ctrl]+[Z], viz Zpět.

Důležité upozornění: Pokud byl smazán bod, který byl při zapnutém přepínači Zrušit body také v seznamu souřadnic zrušen také v seznamu souřadnic pak pomocí příkazu Krok zpět nedojde k jeho obnovení také v seznamu souřadnic. V tomto případě se musí buď spustit funkce Obnova zrušených bodů z výpočetní části, nebo lze vyexportovat bod z grafiky a přes textový soubor jej načíst do seznamu souřadnic.