Navigation:  Soubor >

Rastr manažer

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

V tomto formuláři jsou shromážděny všechny funkce pro ovládání rastrových souborů. Obecné informace o tom, co jsou to rastrové soubory, co znamená rozlišení a DPI atd., naleznete v kapitole Rastrová data obecně.

Obecná logika použití rastrů v programu GEUS je popsána v kapitole Obecná logika používání rastrů v programu GEUS.

Rastry posunuté proti poloze dané georeferencí (georeference = souřadnice připojení rastru jsou uvedeny přímo v hlavičce CIT souboru, nebo v souboru typu JGW,BPW,TFW) jsou v seznamu zobrazovány tučně.

Tato funkce byla doplněna z důvodu, aby uživatel ihned viděl, zda připojený rastr v seznamu rastr manažeru je polohován na souřadnicovém připojení daném jeho georeferencí nebo byl uživatelem přesunut na jinou polohu - to je obecně často nutné - georeference je často jen přibližné připojení, například celého mapového listu, a pro tvorbu GP může být nutné rastr transformovat lokálně v prostoru GP

Georeference rastru je souřadnicové připojení uvedené přímo v hlavičce CIT souboru, nebo v textovém souboru typu *.JGW, *.BPW, *.TFW pro rastry typů JPG,BMP,TIF.

V parametrech připojení rastru jsou na záložce "Pro pokročilé" informace o poloze rastru proti georeferenci.

Tato informace může nabývat několika hodnot:

"Nelze určit" - nelze určit, nebo originál nebyl georeferencovaný rastr, nebo byl umisťován jinak než svoji georeferencí

"Původní poloha" - rastr je umístěn na poloze definované georeferencí

"Posunutý rastr" - nastala změna polohy pouze posun

"Změna rozměru" - nastala změna rozměru (může být i posun)

"Transformovaný" - transformovaný, nebo i jen otočený rastr

Na svoji původní polohu lze rastr s georeferencí umístit pomocí volby "Nastavit polohu georeference" v menu "Editace" rastr manažeru.

V konfiguraci práci s rastry lze potlačit zvýraznění posunutých (nebo jinak napolohovaných) rastrů proti georeferenci.

Práce s rastry viz také:

Vektorizace rastrů v GEUSu