Navigation:  Soubor > Tisk > Náhled tisku >

Uložení tiskového výstupu v rastrovém fomátu

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Postup uložení tiskových výstupů jako rastrových obrázků probíhá je u všech formátů v zásadě stejný. Jako příklad použijeme formát JPG. Nejdříve se zobrazí formulář pro zadání parametrů rastrového obrázku:

clip0272

Zobrazený rozměr kresby je dán rozměrem rámečku (plotboxu, mapového listu...), který jste zadali při volbě části kresby k tisku, zde ho už nelze změnit. Volí se pouze rozměr rastrového obrázku, na který bude zvolená kresba vytištěna/vykreslena. Rozměr se zadává pixelech (viz například http://cs.wikipedia.org/wiki/Pixel). Program napevno zachovává poměr stran a změna jednoho rozměru způsobí automatické přepočítání i druhého rozměru. Program automaticky nabídne velikost v pixelech, která odpovídá zadané velikosti kresby při rozlišení 300 DPI (300 bodů na palec - palec je 25,4 mm). Viz obrázek, kde je rozměr kresby odpovídající stránce A4 a rozlišení právě zmíněných 300 DPI (viz http://cs.wikipedia.org/wiki/Dpi). Protože velikost kresby v mm je pevně dána, způsobí změna velikosti v pixelech i změnu hodnoty rozlišení a naopak změna rozlišení způsobí změnu rozměru v pixelech.

Bohužel s pochopením pojmů rozlišení a rozměr v pixelech mívají uživatelé (nejen GEUSu) problémy, přesto nám nezbývá nic jiného než odkázat na Wikipedii, viz výše uvedené odkazy, případně kapitola této dokumentace Rastrová data obecně.

Zapnutí přepínače Použít barevnou hloubku 8 bitù místo 24 bitù sníží velikost potřebné volné paměti počítače pro vytvoření rastrového obrázku, může však dojít ke změně barev proti obrázku, který byl vytvořený s vypnutým přepínačem. Barvy per v GEUSu (viz Tisk - Barvy) se totiž zadávají v 24 bitovém formátu. Při zapnutém přepínači se tedy vlastně tisknu na 8 bitové "plátno" a tak dochází ke konverzi barev (prakticky je to ještě složitější). Pokud je takové 8 bitové tiskové plátno uloženo např. do formátu JPEG, dojde ke konverzi zpět na 24 bitů na jeden pixel. K nejmenším změnám barev by mělo dojít při vypnutém přepínači Použít barevnou hloubku 8 bitù místo 24 bitù a zvolení formátu BMP (ten lze pak dále zpracovat v libovolném rastrovém editoru).

Nabídnutý název souboru je odvozen z názvu výkresu a přípony zvoleného formátu. Soubor lze také zvolit ve standardním dialogu Windows, který se vyvolá tlačítkem vpravo od pole pro zadání názvu souboru.

Formát JPG

Výsledný soubor bude mít vždy konečnou barevnou hloubku 24 bitů bez ohledu na to, zda pro jeho vytvoření bylo použité "plátno" s barevnou hloubkou 8 nebo 24 bitů, tedy bez ohledu na to, zda byl vypnutý nebo zapnutý přepínač Použít barevnou hloubku 8 bitù místo 24 bitù.

Formát GIF

Výsledný soubor bude mít vždy konečnou barevnou hloubku 8 bitů bez ohledu na to, zda pro jeho vytvoření bylo použité "plátno" s barevnou hloubkou 8 nebo 24 bitů, tedy bez ohledu na to, zda byl vypnutý nebo zapnutý přepínač Použít barevnou hloubku 8 bitù místo 24 bitù.

Formát BMP

Výsledný soubor bude mít konečnou barevnou hloubku 8 bitů při zapnutém přepínači Použít barevnou hloubku 8 bitù místo 24 bitù a 24 bitů při vypnutém přepínači.